Author Archives: helis

Video reklamos kūrimas

Video reklamos kūrimas iš jūsų pareikalaus, net tik šios medijos, bet ir reklamos specifikos suvokimo. Kaip pasiekti ir įtikinti žiūrovą ir būsimą klientą? Yra daugybė būdų suvilioti, jei žinote kaip manipuliuoti pamatinėmis žmonių emocijomis ir troškimais. Reklamos vilkai 6 dešimtmetyje, įvaldė šio komercinės propagandos ginklą. Kol šaltojo karo metu politiniai priešininkai bandė užburti savo piliečius, reklamos specialistai išmoko užburti ir pritraukti vartotojus. Mes reklamas vartojam taip pat kaip ir prekes. O kas gi stipriau mus paveikia nei vaizdas. Tinkamai sukarpyti ir sumontuoti vaizdai ir tas paslaptingas 25 kadras verčia mus pirkti, pirkti ir pirkti.

Kodėl būtent video reklamos kūrimas taip vilioję didžiausias verslo kompanijas? Per trumpą reklaminį klipą galima susikurti, arba susigriauti savo kampanijos įvaizdį. Tik su profesionalių reklamos vilkų pagalba, video reklama taps jūsų ginklu. Vartotojai uždirbs pinigus ir leis juos prekėms, kurių jiems net nereikia. Jau seniai daiktai užvaldė žmonės. Taip pat ir reklamos stipriai pakeitė mūsų laisvalaikį. Šiuo metu prieš kino filmą rodomos reklamos taip pat mus verčia pirkti. Verslininkai išmoko labai svarbią pamoką, kad profesionali video reklama paveikia ir užhipnotizuoja žiūrovus geriau nei bet koks tekstas. Kaip reklamos vilkai verslininkai staugia tyliai savo sukurtais vaizdais. Vartotojai ir toliau vartoja ir perka.

Video reklamos kūrimas, tai nekalta ir komerciškai naudinga propagandos rūšis. Propaganda egzistuoja jau seniai, vos žmonija perprato žodžio ir retorikos galią. Žodžius ilgainiui pakeitė besikeičiantys ir vėl iš naujo besikeičiantys vaizdai. Žinoma vaizdai gali meluoti ir manipuliuoti. O kas yra geriausi ir vizualiausi melagiai? Tik išmanantys kaip veikia kino menas, gali sukurti tobulas ir vizualias reklamas. Nes reklaminis klipas turi būti įsimenantis per labai trumpą laiką. Taigi į vaizdus reikia sudėti visas jėgas ir ginklus. Nuo scenos dekoracijų, epizodinių aktorių, muzikos iki galutinio reklamos nušlifavimo. Tik išmanantys kaip valdyti video kamerą, gali tinkamai paveikti būsimus klientus.

Mes gyvename vaizdais, juos vartojam iš naujo ir iš naujo. Todėl video reklamos kūrimas, tai vienas iš efektyviausių būdų sujaudinti ir paveikti vartojančius žiūrovus. Visai nekaltas propagandos būdas paveikiamus daug stipriau nei bet koks tekstas. Tekstą sunku prisiminti, tuo tarpu vaizdas išlieka ilgam mūsų sąmonėje ir pasąmonėje. Besikapstydami po savo pasąmonės žemėlapius, mes ir vėl surasime vaikystėje matytas reklamas. Todėl reklamos vilkai puikiai išstudijavo žmonių sąmonės ir pasąmonės žemėlapius. Nors šis atlasas nematomas, reklamos kūrėjai žino kaip juo naudotis, kada pasukti ir kaip manevruoti kelyje į pelną. Todėl kurdami bet kokio produkto, ar paslaugos reklamą nepamiršite pasinaudoti reklamos vilkų sumaketuotais vartotojų sąmonės ir pasąmonės žemėlapiais. Tik žinodami, kaip ir kur pasukti, greičiau pasieksite savo tikslą.

video projektai

Jos kuriami video projektai niekados nepasiekdavo didžiųjų kino ekranų. Tačiau ir pats terminas didieji ekranai, jos nesuviliojo. Ji neapkentė besikartojančių žodžių, todėl į rankas pasiėmė kino kamerą. Projektuodama judančius vaizdinius, tikėjosi pati pajudėti į priekį. Tačiau jos juosta sukasi atgal. Visados tik tos pačios istorijos be scenarijaus.Visados tik toks pats kadrų ritmas. Nesuvokdama dialogo ir diskusijų trūkumo, ji kūrė tylius ir nematomus filmus, kurių net nedrįso vadinti kino projektais. Mėgėjiškas video badymas, tik taip ji galėjo apibūdinti savo kuriamus filmus. Nors kinas žavėjo nuo pat vaikystės, ji niekaip neperprato šios merijos jai diktuojamų taisyklių. Garsas, montažas, dizainas, kostiumai, net ir pats scenarijus jei buvo nesuvokiamas.

Kokie video projektai, laikui bėgant, galėjo virsti ypatingais kino filmais? Pradėjusi nuo video meno ji susipažino ir su komercine kino realybe. Tik kurdama meną ji jautėsi neapribota ir laisva, o vos tik kino akademija ją pastebėjo, jos meniškai-mėgėjiški projektai tapo gigantiško mechanizmo maža dalimi. Ji dar nebuvo pasiruošusi tikram gyvenimui ir sudėtingiems kino išbandymams. Prieš filmavimą jos laukė ilgos bandymų savaitės, mėnesiai ir metai, kol ji galiausiai perlipo mėgėjiško video meno ribas. Tačiau tik jas peržengusi suvokė, koks gali būti ribotas profesionalus kino menas. Ribotos galimybės bandyti ir suklysti.

Video projektai buvo tik pradžia ir kartais tik sklandė ore. Netobuli, išsigandusios kūrėjos scenarijai, niekados negavo išskirtinės formos, o tik nuolatinį bandymą pakartoti kino ir video meno istoriją. Jos video meno idealas ir siekiamybė buvo Jonas Mekas, o stilistinio ir autorinio kino meilė, Wesas Andersonas. Ji troško taip preciziškai sukurti sceną, po scenos tame geltonai rudame rudens kolorite. Tačiau jos rezultatas, tebuvo išsiblaškę scenos, be dialogų, monologų ir garso takelių. Visiškai tuščia forma be turinio, arba nei formos nei turinio. Todėl ji tik bandė diena iš dienos tuos pačius video montažus, niekaip nesulipdydama savo identiteto. Jos fantazija buvo per daug ribota pilno metro filmams, todėl ji kūrė tik mėgėjiškus asmeninius video reportažus apie nieko neveikimą.

Video projektai nepastūmėjo jos kūrybinio polėkio ir produktyvumo į priekį. Visi kino filmai, kuriuos kada nors matė susimaišė ir persimaišė jos galvoje. Ir ji niekaip nejudėjo į priekį. Nors kino akademija pastebėjo jos bandymus, jų taip ir neįvertino. Iki tobulos kino kalbos jai dar trūko patirties. Tik po nuolatinių bandymų ir nesėkmių ji sugebėjo užgauti ir subręsti rimta kinui. Blaškydamasi tarp formų ir terminų, ji pagaliau atrado savo balsą, vaizdą ir braižą. Tik tiek nedaug teko jai paaukoti, visą gyvenimą video kūrimui. Nesvarbu kuriais kanalais jo kūryba pasiekė žiūrovus, jis džiaugėsi, kad yra matoma.

Ar video klipų gamyba yra tokia perspektyvi ir ilgainiui gali tapti profesionalių filmų gamyba?

Aš visada svajojau tapti profesionalios kino industrijos dalimi. Tačiau bandydama visus neturimus kinematografinius talentus, niekaip nenusprendžiau kas aš esu ir kur einu. Kurdami filmus ir video klipus privalome žinoti kas esame ir kur mes einame. Kūrėjas suokdamas save ir suformavęs besikeičiantį identitetą, nuolatos bando adaptuotis prie kintančių kino technologijų. Nėra vieno, universalaus video klipų gamybos būdo, kaip ir nėra dviejų visiškai identiškų kino kūrėjų. Nors kiekviename filme galime rasti, tarp kino kadrų pasislėpusius, besikartojančių kino kūrėjų bruožus bei šablonus, vis tik kiekvienas naujas bandymas, tampa nauju indėliu į video gamybos rinką.

Video klipų gamyba remiasi ne tik laiko patikrintomis šios medijos taisyklėmis, bet ir drąsiais bandymais surasti originalų sprendimą.Ir aš visados ieškau naujų sprendimų ir išgyvenimo kino industrijoje būdų. Kino festivaliai, kino dirbtuvės, kritika, diskusija ir nuolatinė produktyvi ir net grafomaniška Woody Allen kūryba. Ir kaip norėčiau rašyti kiekvieną dieną ir niekados nepavargti, nesustoti ir atsinaujinti. Taip pat ir su kinu,niekados nepavargti stebėti, atrasti ir atsinaujinti. Kaip nuostabu stebėti video klipų ir filmų gamybos procesą. Tačiau kol kas, tai tik viena iš galimybių. Kol esi tik galutinio kino industrijos produkto stebėtojas, nematai to, kas vyksta už kameros.

Kaip elgtis atsidūrus už filmavimo kameros? Koks, tai mistiškas procesas, ši video klipų gamyba. Pat žodis gamyba skamba gana mechaniškai ir šaltai, nes video klipai ir pati medija yra gana kūrybinga.. Nors kai kuriems video kūrimo procesams reikia tik įgūdžių ir technologijų išmanymo, bendram ir gautiniam video rezultatui reikia ir kūrybiškumo. Aš galiu tik kurti ir rašyti, tačiau neturiu jokių kitų kinematografinių, technologinių įgūdužių. Todėl norėdama būti kino kūrybos ir gamybos dalimi, turiu įgyti bent jau pamatinius šios meno ir industrijos įgūdžius. Gyvenime neužtenka tik žodžių, kartais žodžiai tokie neveiksmingi. O kai žodžiai neveikia, suveikia vaizdai.

Vaizdine prigimtimi besiremianti video klipų gamyba, tai komandinis, daugybės specialistų darbas. Ilgą laiką gamyba buvo suvokiama kaip mechaninis ir fabrikinis darbas, kurios rezultatas tam tikras produktas. Video klipai taip pat suvartojami, kaip ir bet koks kitas valgomas ir nevalgomas produktas. Gyvename komercinėje vartotojų visuomenėj, todėl dauguma kino ir video meno kūrėjų laikomi gamintojais. Nes jie pagamina lengvai suvartojamą ir greitai pamirštamą video produktą. Tuo tarpu tik vienetai gali išlikti kino istorijoje kaip geriausi. Metai iš metų video ir kino rinkoje pagaminami žemą vertė turintys produktai ir tik keli apdovanojimų verti kinematografiniai stebuklai. Todėl prieš kurdami video klipus ar filmus, pakeiskite žodį gamyba į kūryba. Kad ir kaip norėtume įsprausti kultūrą į komercinius rėmus, prisiminkime, kad kūrybos negalima sutramdyti.

Video klipai

Video klipai yra per trumpi, į kino kadrus nesutelpančiai egzistencijai ir emocijoms. Trumpais klipais atskleisti visas įmanomas emocijas, istorijas ir išgyvenimus nėra taip lengva. Todėl tik talentingi video meno kūrėjai moka kurti mažomis apimtimis ir detalėmis. Tobulai parinktos spalvos, dekoracijos, muzikinis takelis bei epizodiniai aktoriai, tai keletas tobulo video klipų akcentų. Atsiradus video medijai, mes tik mokėmės ją pažinti ir su laiku ištobulinome filmavimo ir montavimo įgūdžius. Žinoma šuo metu net ir prasčiausias ir trumpiausias video filmukas atrodys profesionalus, dėl tobulų ir geros, aukštos raiškos filmavimo technologijų. Jei tobulus filmavimo įrankius pakeisime mėgėjiškai, filmukas praras savo formą, nes jame nebuvo tobulo turinio. Tik suderindami formą su turiniu galime tikėtis gero ir įsimintino video rezultato.

Vizualūs ir prasmingi video klipai,per labai trumpą laiką prisvers žiūrovą vis iš naujo ir iš naujo juos žiūrėti. Tobulais ir vizualiais video klipais remiasi ir Weso Anderseno kūryba, kuris planuoja kiekvieną savo sceną, kaip unikalų video klipą, kurį būtų galima įsirėminti. Preciziškai suplanuota scena ir koloristiškų akcentų sudėliojimas, jo ištęstuose kadruose, verčia žiūrovus iš naujo ir nuolatos žiūrėti tuos pačius jo filmų kadrus. Būtent šiuolaikinės animuotų ir judančių paveiksliukų galimybės, leidžia prisiminti vizualiausias scenas. Todėl ir video klipuose preciziškai suplanuotos scenos galės tapti kinematografinių prisiminimų dalimi.

Video klipai jau nebėra tam tikra vizualiosios medijos niša. Pasaulis yra apvalus ir kino kūrėjai pradeda režisuoti nuo mažos apimties video klipų iki ilgų ir epinių pilno metro filmų. Visi kino kūrėjai savo karjerą pradėjo nuo trumpų, netgi mėgėjiškų video pabandymų. Laikui bėgant keičiasi filmų trukmė, forma ir apimtis, tačiau prigimtis išlieka ta pati. Video klipų kūrimas ypač išpopuliarėjo, kai pirmieji klipai nužudė radijo žvaigždę. Šiuo metu ištobulėjusios video technologijos, leidžia beveik kiekvienam kurti klipus. Žinoma ne visiems pavyksta išlipti iš mėgėjiškos video formos ribų. Kartais atrodo, jog ir video meną gali kurti visi. Tačiau vizualines medijas gali įvaldyti tik nedaugelis. Po ilgų bandymų, nesėkmių ir neparodytų klipų, ateina kitas etapas.

Koks yra tas kitas video klipų etapas? Mėgėjiški video klipai po nesėkmingų bandymų virtinės, užgrūdina kūrėjus ir išmoko juos naudotis kino medija. Tik per nesėkmes išmokę video medijos specifiką ir komponavimo taisykles, galime pradėti kurti Weso Anderseno vardo vertas trumpas kino scenas. Preciziškas planavimas, scenos elementų komponavimas, garsas, apšvietimas ir montavimas, padės sukurti paveikslo rėmų vertą klipą. Nors internetas pamažu žudo senųjų kino juostų specifiką, kino ir video kūrėjai bando adaptuotis prie visų technologinių permainų ir praradimų. O koks yra kitas video meno žingsnis? Keičiantis vardams, formoms ir turiniui, žinutės ir tikslai išlieka tie patys. Pasiekti, paveikti ir prisijaukinti žiūrovus.